Eskişehir Su Sondajı

Meridyen Yer Bilimleri su sondajı, kuyu ruhsatı hizmetlerini uygun sondaj fiyatlarıyla sunmaktadır. 

Su Sondajı Yaptırmak İsteyenler Nelere Dikkat Etmelidirler

Öncelikle her türlü inşaat işinde olduğu gibi bir altyapı işi olan su sondajı yaptırılması işinin de bir yasal prosedürü vardır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yönetmeliklerine göre 10 metreden derin açılacak her sondaj için kuyu ruhsatı almak gerekmektedir. Kuyu ruhsatı sondajı yaptırmak isteyen şahıslar adına, tescilli firmalar tarafından DSİ’ye yapılan başvurular sonucunda alınabilmektedir. Firmamızca kuyu ruhsatlandırma işlemi yapılmaktadır.  Ruhsat alınmadan açılan kuyular yasa dışı olmaktadır ve cezası vardır.

 

 

Su Sondajı Öncesi Etüt ile Yer Tespiti Yaptırmalı mıyız?

Su sondajı yapımı öncesinde su sondajı için en verimli sondaj lokasyonu seçilmelidir. Sondaj noktalarının yerinin tespit edilmesi amacıyla bir tür Jeofizik yöntem olan   “Elektirik Özdirenç Yöntemi” ile Düşey Elektriki Sondaj yapılmaktadır. Özdirenç yöntemi yapay kaynaklı bir yerel elektrik yöntemdir ve “ohm yasası”nın arazide uygulanmasına dayanmaktadır. Uygun aralıklarda yeryüzüne yerleştirilen elektrotlardan, yer içine bilinen bir büyüklükte akım gönderilerek, potansiyel fark ölçülmektedir. Buradan yola çıkarak zeminin özdirenci hesaplanır. Hesaplanan özdirenç değerine göre zeminin türü ve suyun varlığı ile ilgili yaklaşımlarda bulunulmaktadır.

 

 

Sondaj İşlemi

Sondaj yapılacak zeminin jeolojik yapısına göre; havalı sistem ya da çamur dolaşımıyla rotary (sulu) sistem ile sondajın yapılacağı önceden tespit edilerek işlemlere başlanır. Kaya ortamda - Sert Kayalarda kullanılan Sondaj tekniği ile yumuşak-kendini tutamayan zeminlerde kullanılan sondaj tekniği farklıdır. Yumuşak formasyonlarda çamur sirkülasyonu ile sondaj yapılır, sert formasyonlarda ise sondaj, hava sirkülasyonu ile gerçekleştirilir. Bazı kuyular açılırken her iki sondaj tekniği birlikte de kullanılır.

Hedeflenen derinliğe ulaşıldığında delici matkap ve delme boruları ( tij ) dışarıya çıkartılarak matkap çapından daha küçük çapta bir muhafaza borusu / kılıf (PVC) ile kuyu muhafazaya alınır. Kuyunun hidrolojik özelliklerine uygun bir şekilde teçhiz projelendirme yapılarak, kuyudan su alınabilinecek metreleri filtreli diğer kısımları kapalı olan PVC özel sondaj borular ile kuyunun kılıflanması/ borulaması yapılır. Kuyu cidarı ile bu muhafaza borusu arası yıkanmış ve elenmiş granüle sondaj çakılı ile doldurulur. Kuyu temizlenip geliştirilerek kullanıma hazır hale getirilir.

 

Eskişehir Su Sondajı
Eskişehir Su Sondajı
WhatsApp Destek Hattı