Projeler

 • Kütahya Fay Zonu’nun Paleosismolojisi, TÜBİTAK Projesi
 • Kuzey Anadolu Fay Zonu Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde (İsmetpaşa ve Destek) Meydana Gelen Yüzey Kripinin Lidar ile İzlenmesi ve Etki Uzunluğunun Belirlenmesi, TÜBİTAK Projesi
 • Destek Beldesi Civarında (Amasya-Taşova) Görülen Krip Hareketi’nin LİDAR ile İzlenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri,
 • Güney Marmara Diri Faylarının Yüzey Özelliklerinin “Yersel LİDAR” Kullanılarak Ölçülmesi ve Modellenmesi, AFAD Projesi,
 • İsmetpaşa Segmenti’nde Görülen Yüzey Kripi’nin LİDAR ile İzlenmesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Batı Karia Bölgesi'nin (Gökova Körfezi Kuzeyi) Depremselliğinin Arkeosismolojik yöntemlerle araştırılması Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Manisa Soma Eynez Yeraltı Kömür İşletmesi Yüzey Kırıkları Araştırmaları- DEMİR EXPORT
 • Hamidiye-Reşadiye Kaklım Yöresinin Jeolojik Yapısal ve Hidrojeolojik Özelliklerinin Jeotermal Potansiyel Açısından Araştırılması- ENTHER ENERJİ
 • Batman 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Temel Kazısı Alanında Aktif Fay Varlığı’nın Araştırılması- Doğu Zemin Araştırmaları
 • Eskişehir İli Cumhıriyet Köyü Sınırlarında Aktif Fay Varlığının Paleosismolojik Yöntemlerle Araştırılması- Yerteknik Mühendislik
 • Karaçay Baraj Alanı İçerisinde Aktif Fay Varlığının Araştırılması- Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
 • Sinop Nükleer Santrali Kurulumu Öncesi Paleosismolojik Araştırmalar- TÜBİTAK MAM
 • 2008-2010 DESIRE ( 28 farklı Üniversite ve Enstitünün katılımıyla gerçekleşen AB 6. Çerçeve programı) Çölleşmenin Azaltılması ve Arazi İyileştirilmesi Projesi Türkiye Koordinatörlüğü
 • 2009 Sünnet Gölü’nün Farklı Disiplinlerle İncelenmesi, ESOGU-BAP Projesi
 • 2010 Çubuk Gölü’nün Farklı Disiplinlerle İncelenmesi, ESOGU-BAP Projesi
 • Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü Saricakaya fidanlik sahasi su sondaj kuyusu projesi
 • Eskisehir Afad Merkez Binasi Su Sondaj Kuyusu Projesi
 • BILECIK – BOZUYUK Devlet Hastanesi Su Sondaj Kuyusu Projesi
 • GOKYAR Mermer, Bilecik-Sogut Mermer Ocagi Hidrojeolojik Etut Raporu
WhatsApp Destek Hattı