Hizmetler I 

Eskişehir Sondaj

Eskişehir Su Sondajı

Eskişehir Su Sondajı

Eskişehir Meridyen Yer Bilimleri, Eskişehir su sondajı, kuyu sondajı, su kuyusu, kuyu ruhsatı hizmetlerini uygun sondaj maliyetleri ve sondaj fiyatlarıyla sunmaktadır.   Sondaj İşlemi Sondaj işlemi

Hidrojeoloji Çalışmaları

Hidrojeoloji Çalışmaları

Hidrojeoloji çalışmaları ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre Yeraltısuyu Arama Belgesi, Yeraltısuyu Kullanma Belgesi, Yeraltısuyu Islah ve Tadil Belgesi alımına esas jeolojik ve hidroje

Arkeojeoloji Çalışmaları

Arkeojeoloji Çalışmaları

Arkeoloji ile Jeoloji disiplinlerinin ortak çalışmasının bir ürünü olan arkeojeoloji çalışmaları, tarih öncesi depremlerin tespit edilmesinde önem taşımaktadır. Arkeolojik alanlarda, jeolojik bakış aç

Doğal Jeolojik Miras Çalışmaları

Doğal Jeolojik Miras Çalışmaları

Doğal/Jeolojik Miras Çalışmaları, yerkabuğunun evrimini ya da oluşumu sırasında oluşan yapıları anlatan, doğada çok ender bulunan ve görsel güzelliği olan şekil / yapıların tanımlanması, jeolojik sit

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Jeoloji mühendisliği hizmet alanlarından herhangi birine veya bir kaçına ilişkin bir konuda, bilim ve tekniğe, meslek esaslarına uygun olarak fikren katkıda bulunulması, izlenmesi ve benzeri danışmanl

Jeofizik Çalışmalar - Yeraltı Görüntüleme

Jeofizik Çalışmalar - Yeraltı Görüntüleme

Meridyen Yer Bilimleri bünyesinde gerçekleştirilen, jeolojik aramalara yardımcı nitelikte olan jeofizik yöntemler şunlardır;1. Elektrik Özdirenç Yönetimi Özdirenç yöntemi yapay kaynaklı bir yerel ekt

3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları

3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları

Lazer Tarayıcılar (LIDAR) 3 boyutlu modelleme, sağladığı zaman ve maliyet kazancı açısından değerlendirildiğinde bir çok sektörde Lidar teknolojisini vagzeçilmez kılmaktadır. Yersel LIDAR’lar kullanı

Drone ile Haritalama Çalışmaları

Drone ile Haritalama Çalışmaları

RTK/GPR/ IMU sistemine sahip drone’lar ile bu drone’lara bağlanan multispektral kameralar ile yüksek doğruluklu sayısal yüzey modeli, ortofoto ve 3 boyutlu büyük / küçük ölçekli topografik harita üret

Aermod Hava Modelleme

Aermod Hava Modelleme

Modelleme işlemi Aermod programı ile yapılmakta olup, ÇED Raporları ve Proje Tanıtım dosyasında kullanılmak üzere hava kalitesi modelleme raporları firmamız tarafından hazırlanmaktadır. Programın ç

WhatsApp Destek Hattı