Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları

AKTİF FAYLAR ÜZERİNDE PALEOSİSMOLOJİ /DEPREMSELLİK / HARİTALAMA ÇALIŞMALARI

Depremsellik Çalışmaları; geçmişte yaşanan depremlerin araştırılarak deprem tekrarlanma periyotlarının tayin edilmesi ve gelecekte meydana gelebilecek depremin tarihini öngörmeye yönelik çalışmalardır. Sismik tehlike araştırmaları, aktif fayların haritalanması, yapısal ve geometrik özelliklerinin tanımlanması üretebilecekleri maksimum deprem büyüklüğünün tayininin yanı sıra, bunların mühendislik yapılarına ve yerleşim bölgelerine olan olası etkilerinin araştırılmasını kapsamaktadır. Depremsel risk belirleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen paleosismolojik hendek (trench) çalışmaları ile depremlerin yeryüzünde bıraktıkları jeolojik ve sedimantolojik izler araştırılarak deprem riski raporları hazırlanmaktadır.

 

 

Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
Depremsellik ve Afet Riski Değerlendirme Çalışmaları
WhatsApp Destek Hattı