Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama çalışmaların içeriğini kamu ve özel teşekküllerde kabul gören (Netcad, ArcGIS vb.) yazılımlar kullanılarak, uydu görüntüleri, hava fotoğrafları ve sayısal yükseklik modellerinin analizleri ve bu yazılımlar aracılığıyla elde edilebilen haritalar oluşturmaktadır. İnceleme alanı içindeki eğim analizi, bakı, drenaj ve aktif tektonik belirteçler, havza analizi gibi topoğrafik veriler ortaya konmakta ve yorumlanabilmektedir.  

Yapılan çalışmalar; genel ve özel amaçlarla bir alanın jeolojik modelinin oluşturulması ve yorumlanmasına yönelik etütler, farklı ölçeklerde jeolojik kesitlerin hazırlanması ve jeoloji haritası üretimi, Jeomorfoloji, Tektonik, Sedimantoloji ve Stratigrafi, Hidrolojik, Hidrojeolojik  amaçlı harita üretimi ve raporlarının hazırlanması, afet riski, arazi kullanımı ve yerleşime uygunluk harita ve analizlerinin yapılması ve yorumlanmasına yönelik hizmetler olarak özetlenebilir.

 

 

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz
WhatsApp Destek Hattı