Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz

Bu çalışmaların içeriğini kamu ve özel teşekküllerde kabul gören coğrafi bilgi sistemleri yazılımları(Netcad, ArcGIS vb.) kullanılarak, uydu görüntüleri, hava fotoğrafları ve sayısal yükseklik modellerinin analizleri ve bu yazılımlar aracılığıyla elde edilebilen haritalar oluşturmaktadır. İnceleme alanı içindeki eğimlerin analizi, bakı, drenaj ve aktif tektonik belirteçler, havza analizi gibi topoğrafik veriler ortaya konmakta ve yorumlanabilmektedir.  Yapılan çalışmalar;

  • Genel ve özel amaçlarla bir alanın jeolojik modelinin oluşturulması ve yorumlanmasına yönelik arazi etüdü, değişik amaçlı örnek alımları inceleme ve yorumlama, değişik ölçeklerde jeolojik kesit hazırlanması ve jeoloji haritası üretimi,
  • Genel veya özel amaçlarla fiziksel jeoloji, tektonik, sedimantoloji ve stratigrafi, hidrojeoloji  amaçlı harita üretimi ve raporlarının hazırlanması,
  • Coğrafi bilgi sistemleri ve diğer bilgisayar programlarının kullanımı ile mühendislik jeolojisi, hidrojeolojik, afet tehlike, arazi kullanım, yerleşime uygunluk, harita ve analizlerinin yapılması ve yorumlanmasına yönelik hizmetler olarak özetlenebilir.

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Haritalama ve Analiz
WhatsApp Destek Hattı