Heyelan / Şev Stabilite Analizleri ve Madenlerde Kübaj Hesapları

Yeraltı suyu seviyesindeki değişimler, depremler gibi doğal faktörlere bağlı olarak meydana gelen heyelanlar can ve mal kaybına neden olmaktadır. Heyelan tehlikesi yamaç eğimine, kaya tipine ve kaya yapısının eğimi gibi farklı faktörlere bağlıdır. Ayrıca, yanlış mühendislik uygulamaları da (örneğin maden ocaklarında uygun olmayan şev açısı, şevin topuğunda kazı yapılması, yanlış yüzey drenajı vb.) heyelanları tetiklemektedir.

 

Madenlerde veya  muhtemel heyelan mıntıkalarında yapılan şev stabilite analizleri ile öngörülebilen riskler en ekonomik şekilde bertaraf edilerek ve şevin yapısal güvenliği tam olarak sağlanmaktadır. Stabilite analizi çalışmaları kapsamında, arazide heyelan ve şev duraylılığı ile ilgili verilerin toplanmasının ardından, şev duraylılık analizleri bilgisayar programları kullanarak yapılmaktadır.

Heyelan / Şev Stabilite Analizleri ve Madenlerde Kübaj Hesapları
Heyelan / Şev Stabilite Analizleri ve Madenlerde Kübaj Hesapları
Heyelan / Şev Stabilite Analizleri ve Madenlerde Kübaj Hesapları
WhatsApp Destek Hattı