Arkeoloji ve Jeolojik Miras Çalışmaları

Doğal Jeolojik Miras Çalışmaları, yerkabuğunun evrimini ya da oluşumu sırasında oluşan yapıları anlatan, doğada çok ender bulunan ve görsel güzelliği olan şekil / yapıların tanımlanması, jeolojik sit ve jeolojik miras alanlarının belirlenmesine yönelik etüd ve raporlarının hazırlanması çalışmalarıdır.

Arkeojeoloji ise; Arkeoloji ile Jeoloji disiplinlerinin ortak çalışmasının bir ürünüdür. Arkeolojik materyallerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ölçmek için kullanılan arkeometrik yöntemler yanında, arkeojeolojinin özellikle sedimentolojik ve jeomorfolojik yaklaşımları, sayesinde arkeolojik gizemlerin anlaşılması biraz daha kolaylaşmıştır. Tarihin seyrini değiştiren jeolojik ve atmosferik olayların bilimsel yöntemlerle anlaşılması arkeolojiye önemli katkı koymaktadır.

Arkeojeoloji ve  jeolojik miras çalışmaları yasal dayanaklara ve belirli kurallara bağlı kalınarak gerçekleştirilmektedir. Bu tür çalışmalar kapsamında “Koruma ve Turizm Amaçlı Planlara Esas Etütler” yapılmaktadır.

3 Boyutlu taramalar ile kültürel miras olan obje ve yapıların rölöve ve replikaları yapılabilmekte,nesnelerin yeniden yapımı konusunda avantajlar elde edilmektedir.

Makro Paleontoloji biliminin incelediği iskelet / kemik / kavkı gibi kalıntıların taranarak dijitalleştirilerek anatomisinin veya  deformayonlarının analizi kolaylaştırılmaktadır.

 

Arkeoloji ve Jeolojik Miras Çalışmaları
Arkeoloji ve Jeolojik Miras Çalışmaları
Arkeoloji ve Jeolojik Miras Çalışmaları
Arkeoloji ve Jeolojik Miras Çalışmaları
Arkeoloji ve Jeolojik Miras Çalışmaları
Arkeoloji ve Jeolojik Miras Çalışmaları
WhatsApp Destek Hattı