Hidrojeoloji Çalışmaları

Enerji, Sanayi, Madencilik, Turizm, Kimya, Atık Yönetimi,  Hayvancılık, İnşaat gibi birçok sektör için uygulanması gereken Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) projeleri içerisinde yer alan Hidrojeolojik Değerlendirme Raporlarını tecrübeli ekibimizce hazırlamaktayız. Hazırlanan Raporlar Devlet Su İşleri, Çevre Şehircilik Bakanlığı gibi ilgili kurumların talepleri doğrultusunda ve gerekli formatlarda hazırlanmaktadır.

 

Hidrojeolojik değerlendirme çalışmalarımız Havza veya Mikrohavza bazında yapılmaktadır. Her rapor içerisinde bölgeye ait jeolojik harita ve kesitler hazırlanmakta, bölgedeki yeraltı ve yerüstü su kaynakları, bölgedeki jeolojik birimlerin hidrojeolojik nitelikleri belirlenerek hidrojeoloji haritaları çizilmektedir. Hidrojeolojik Modellemeler ile yeraltısuyu seviyesi eş derinlik, eş debi, yeraltısuyu akış yönü haritaları yapılmaktadır. Bunların yanı sıra topoğrafik değerlendirmelere yardımcı olan, eğim bakı, kontur vb. gibi haritalar hazırlanmaktadır. Çalışma alanındaki yeraltı / yerüstü su kaynaklarının jeokimyasal referans analizleri ile kirlilik takibi yapılması sağlanmakta, yeraltı suları yerüstü suları ve yapılan tesislerin etkileşim analizleri yapılabilmektedir. Su kaynakları bütçe/bilanço hesaplarının yapılması ve planlanması da hidrojeolojik değerlendirme raporlarının olmazsa olmaz parçalarındandır.  Meridyen Yerbilimleri olarak ülkemizin her köşesinde ki işletmeleriniz için “Hidrojeolojik Değerlendirme Raporlarını” hazırlayabilmekteyiz.

 
 

 

Hidrojeoloji Çalışmaları
Hidrojeoloji Çalışmaları
Hidrojeoloji Çalışmaları
Hidrojeoloji Çalışmaları
Hidrojeoloji Çalışmaları
Hidrojeoloji Çalışmaları
Hidrojeoloji Çalışmaları
WhatsApp Destek Hattı