Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Araştırmaları

Jeotermal Enerjinin başlıca kullanım alanları şunlardır; Elektrik enerjisi üretimi, Merkezi ısıtma soğutma (Sera Isıtma vb), Endüstriyel (proses ısı temini kurutma vb) Kimyasal madde ve mineral üretimi Co2 Gübre Lityum, Kaplıca amaçlı kullanım (Termal Turizm), Düşük sıcaklıklarda (30°C) Kültür balıkçılığı gibi…

 

Jeotermal enerji, hava kirliliği yaratmayan ve dikkatli kullanıldığında çevre sorunlarını en aza indirgeme özelliği olan bir enerji kaynağıdır. Jeotermal enerji kaynağının sürdürülebilir projelerde kullanılması amaçlanmalıdır. Projelerin sürdürülebilir olması için jeotermal sistemlerin ve rezervuarların iyi bilinmesi ve var olan yeraltı özelliklerinin projelerin avantajına olacak şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Jeotermal kaynak araştırma çalışmalarının başlama noktası, jeolojik, jeofizik, jeokimyasal ve hidrojeolojik çalışmalardır. Bu çalışmaların temel amacı, çok geniş ve doğru araştırmalar ile jeotermal alanının yerini ve büyüklüğünü belirlemek ve bu alan için en uygun arama ve işletme yöntemini önermektir. Bu incelemelerden elde edilen verilerin yorumlanması, sonuçta jeotermal sistemin gerçek bir modelinin oluşmasını, kaynağın ve rezervin potansiyelinin değerlendirilmesini sağlar. Bahsedilen bu ilksel çalışmalar neticesinde kaynağın potansiyeli ve en uygun arama yöntemi ortaya konulduktan sonra sondaj kuyuları açılmalıdır. Sondaj kuyuları açımını, kuyu loglarının hazırlanması ve gerekli işletme raporlarının, kaynak koruma alanı raporlarının hazırlanması işleri takip etmektedir. Meridyen Yerbilimleri olarak jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ile ilgili başlangıçtan bitişe kadar olan kaynak arama , kaynak koruma ve işletme raporlarının hazırlanması  gibi süreçlerin tamamını yürütebilmekte ve yönlendirebilmekteyiz.

 

 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Araştırmaları
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Araştırmaları
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Araştırmaları
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Araştırmaları
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Araştırmaları
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Araştırmaları
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Araştırmaları
WhatsApp Destek Hattı