3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları

Lazer Tarayıcılar (LIDAR)

3 boyutlu modelleme, sağladığı zaman ve maliyet kazancı açısından değerlendirildiğinde bir çok sektörde Lidar teknolojisini vagzeçilmez kılmaktadır. Yersel LIDAR’lar kullanılarak mm hassassiyetinde ve koordinatlı 3 boyutlu sanal gerçeklik modelleri elde edilmektedir. Tarananalan veya objeler oldukları gibi bilgisayar ekranına taşıyarak üzerinde ölçümler (deformasyon, yerdeğiştirme vb.) ve hesaplar (uzunluk, alan, hacim) yapabilmektedir. Elde edilen nokta bulutu veriler xyzi olmak üzere 4 boyutludur ve sınıflandırılabilir niteliktedir. Örneğin taranan bir açık arazide bulunan ağaçları, elektrik hatlarını vs. sınıflandırma sayesinde elde edilen nokta bulutu verisinde ayıklayabilir, kaldırabilirsiniz.

 

Lazer tarayıcıları kullanılarak CAD çizimleri bulunmayan bir nesne veya bir yapıtaranarak ve tersine mühendislik yazılımları kullanılarak sayısallaştırılmakta diğer bir değişle 3 boyutlu modellenmektedir. LIDAR ile yapılabilinecek tersine mühendislik uygulamaları İnşaat Mühendisliği / Mimari / Geomatik gibi çok farklı disiplinlerde kullanılabilinir.

Yapılar üzerinde (iç/dış) yapılacak ölçümler, yol/köprü sehim hesaplamaları, hasar tespit çalışmaları, deformasyon analizleri, yapılar üzerinde belirlenen noktaların zaman içerisindeki hareketlerinin tespit edilmesi.

Ulaşım (Karayolları / Demiryolları) projeleri,

Alt yapı projeleri uygulamaları

 

Kentsel Planlama,

 

Enerji Nakil Hatları Projelendirme,

 

İnşaatlarda gereken dolgu veya harfriyat miktarlarının hesaplanması, inşaatın her aşamasının modellenerek kontrolü

 

Arkeoloji / Paleontoloji / Müzecilik / Restorasyon / Rölöve Çıkartılması

Kültürel miras olan obje ve yapıların rölöve ve replikalarının yapılması,

Makro Paleontoloji biliminin incelediği iskelet / kemik / kavkı gibi kalıntıların taranarak dijitalleştirilmesi ile anatomisini yeniden yapılandırılması veya deformayonların analizi, nesnelerin yeniden yapılması için veri oluşturma,

https://selden3d.com/

https://www.engadget.com/

http://www.scirp.org/journal

http://dayofarchaeology.com/

https://blogs.scientificamerican.com/

 

Endüstriyel modelleme (Ürün, kalıp, kırılan, aşınan parçaların vs.. analizi), el yapımı ya da özel üretim (fabrikasyon olmayan) parçaları modelleyerek anatomisini çıkartma, sayısal modelini oluşturmak

 

Madencilik Sektörü

Maden sektöründe güvenlik açısından tehdit oluşturan kırık, yarıkların tespit edilmesi, periyodik ölçümler ile yarmalarda gerçekleşen kayma, akma miktarlarının tespit edilmesi,

Maden ocaklarında alan - hacim hesapları

 

Ormancılık

Ağaç yükseklikleri, Kereste miktarı hesapları

 

Jeoloji /Jeomorfoloji / Coğrafya /Jeodezi

Milimetre hassasiyetinde harita üretimi,  Sayısal Yükseklik Modeli oluşturma, Sayısal Arazi Modeli oluşturma, Eşyükseklik eğrileri üretimi, arazide görülen deformasyonların ölçümü, kesit alınması, erozyon, heyelan, çığ tehlikesi olan alanlarda alanlarında ölçüm ve hacim hesapları

 

 

Olay Yeri İnceleme / Veri Arşivleme / Medya

Kaza veya kriminal olaylarda olay yerinin üç boyutlu görüntülerinin alınıp yeniden incelenmek üzere arşivlenmesi

 

TV / meyda sektöründe ise LIDAR’lar kullanılarak video klipler çekilmekte, sokak silüet taramaları yapılarak mekanlar üç boyutlu olarak sayısal ortama alınmakta, bilgisayar oyunlarında kullanılmaktadır.

 

Gezinti Animasyonu Üretimi

3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
3 Boyutlu Modelleme / Haritalama Çalışmaları
WhatsApp Destek Hattı