Academic Publications

Articles published in national/international peer-reviewed journals

Fraser, J., Pigati, J.S., Hubert-Ferrari, A., Vanneste, K., Avşar, U. And Altınok, S., 2009, A 3000-Year record of Ground-Rupturing Earthquakes along the Central North Anatolian Fault near Lake Ladik, Turkey, Bulletin of the Seismology Society of America, 99, 5, 2681-2703.

Fraser J., Hubert-Ferrari A., Vanneste K., Altinok S. and Drab L., 2010, A relict sedimentary record of seven earthquakes between 600 AD and 2000 BC on the central North Anatolian Fault at Elmacik, near Osmancik, Turkey, Geological Society of America.

Altınok,  S., Karabacak, V., Altunel, E., Yalçıner, C. Ç., Bilgen, A. N., Kıyak, N. G., 2012, Kütahya Fay Zonu’nun Holosen Aktivitesi, Türkiye Jeoloji  Bülteni Cilt 55, Sayı 1, Sf.1-17.

Hubert-Ferrari, O., El Quahabi, M., Garcia-Moreno, D., Avşar, U., Altınok Erayık, S., Schmidt, S., Fagel, N., Çağatay, N., 2017, Earthquake imprints on a lacustrine deltaic system: the Kürk Delta along the East Anatolian Fault (Turkey), Sedimentology, (Accepted Article; doi: 10.1111/sed.12350).

 

Papers presented at national meetings and published as summary text

 Altınok, S., Bilgen, A. N., Altunel, E., Karabacak, V. ve Yönlü, Ö., 2008, Kütahya Fay Zonu’nun Aktivitesine Ait Arkeolojik Bulgular, ATAG-12 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 12. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, MTA, Düzce.

Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V., Yalçıner, C. Ç. ve Altınok, S., 2008, Büyük Menderes Fay Zonu Üzerinde Paleosismoloji Çalışmaları; Nazilli Hendeği, ATAG-12 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 12. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, MTA, Düzce.

Karabacak, V., Altunel, E., Yönlü, Ö., Akyüz, H. S., Yalçıner, C. Ç. ve Altınok, S., 2008b, Aktif faylanmaya bağlı fizyografik özelliklerin ölçülmesinde yeni bir yöntem: “yersel lidar” teknolojisi, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (UJS-2008), Çanakkale.

Karabacak, V., Yönlü, Ö., Altunel, E., Dökü, E., Özüdoğru, Ş., Altınok, S. ve Yalçıner, C. Ç., 2008, Cibyra antik kentinde (Güneybatı Anadolu) arkeosismolojik ve jeomorfolojik gözlemler: Bölgenin aktif tektoniğine ait yeni veriler, ATAG-12 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 12. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, MTA, Düzce.

Hubert-Ferrari, A., Fraser, J., Vanneste,K., Altınok, S., Drab, L., Avşar, U. ve Altunel, E., 2009, Kuzey Anadolu Fayı (Türkiye) 1943 Segmentinin Sismik Davranışı, 62.Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, MTA, Ankara.

Yönlü, Ö., Karabacak, V., Kıyak, N.G., Altınok, S., Altunel, E., Özüdoğru, Ş., 2009, Cibyra Antik Kentini Etkilemiş Tarihsel Depremlerin OSL Yöntemi ile Yaşlandırılması, ATAG-13 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 13. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, ÇOMÜ, Çanakkale.

Altınok, S., Karabacak, V., Altunel, E., Yalçıner, C. Ç., Yönlü, Ö. ve Bilgen, A. N., 2010, Kütahya Fay Zonu’nun Aktivitesine Ait Jeolojik, Jeomorfolojik ve Arkeolojik Veriler, 63.Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, MTA, Ankara.

Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V.,Gümüş, İ. ve Altınok, S., 2010, Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Gölbaşı-Türkoğlu Segmenti Üzerinde Morfolojik Çalışmalar ve Hendek Çalışmaları: Ön Bulgular, ATAG-14 (Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Çalıştayı) Bildiri Özleri Kitabı, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

Öğretim, A., Altınok, S. ve Karabacak, V., 2013, 1951 Kurşunlu Depremi Yüzey Kırığı Özellikleri, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı.  

Altınok, S., Karabacak, V., Altunel, E. ve Yalçıner, C.Ç., 2013, İsmetpaşa Segmenti Üzeirnde Krip Hareketi’nin Lidar ile izlenmesi, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı.  

Tunçel, E., Altunel, E., Altınok, S., Karabacak, V., Başkaya, K., Yalçıner, Ç.,Kurban, Y., Topçu, İ., 2013.  1943 Tosya  -  Ladik Depreminin Yüzey Kırığı Üzerinde Krip Hareketine İlişkin Gözlemler. 24-25 Ekim, 17. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Antalya, Türkiye.

Tunçel, E., Altınok, S., Karabacak, V., Altunel, E., 2013, 1999 İzmit Depremi Postsismik Deformasyon Ölçümleri, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı. 

Kurban, Y.C., Topçu, M.İ., Yalçıner C.Ç., Altunel, E., Altınok, S., Tunçel, E., 2014, Aktif Tektonik çalışmalarında GPR yönteminin şehiriçi uygulamaları: Eskişehir  fayı örneği. 18. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Muğla, Türkiye.

Karabacak, V., Altınok, S., Tunçel, E., 2014. Güney Marmara diri faylarının yüzey özelliklerinin “Yersel LİDAR “ kullanılarak modellenmesi. 18. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Muğla, Türkiye.

Kurban,Y.C., Altunel, E., Mackenzie, D., Elliot, J., Altınok, S., 2014. 23 Ekim 2011 Van depreminin (M:7.2) post-sismik deformasyonlarına ait arazi gözlemleri. 18. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Muğla, Türkiye.

Altınok, S.,Tunçel, E., Kurban, Y.C., Topçu, M.İ., Altunel, E., Karabacak, V., Yalçıner, C.Ç., Büyüksaraç, A., 2014. Eskişehir Fay Zonu’nun morfolojik özellikleri ve paleosismolojik aktivitesi. . 18. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Muğla, Türkiye.

Altunel, E., Altınok, S., Tunçel, E., Yalcıner, C.C., Karabacak, V.,2015, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Gerede Segmenti Üzerinde Gerçekleşen Kripin Davranışı: LIDAR ile elde edilen 2 yıllık ölçümlerin anlamı, 19. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Sakarya, Türkiye.

Tunçel, E., Altunel, E., Altınok, S., Yalcıner, C.C.,2015, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Ladik-Taşova Segmenti Üzerinde 70 Yıl Süren Deprem Sonrası (Post-Sismik) Deformasyon: Yer LİDARI Ölçüm Sonuçları, 19. Aktif Tektonik Araştırma Grubu Çalıştayı, Sakarya, Türkiye.

Altınok Erayık, S., Altunel, E., Tunçel, E., Yalçıner, C.Ç., 2016, Kuzey Anadolu Fay Zonu Gerede-Bayramören Segmenti Üzerinde Gerçekleşen Krip Hareketinin Yersel LIDAR ile İzlenmesi, 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı.  

Tunçel, E., Altunel, E., Altınok, S., 2016, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Ladik-Taşova Segmenti Üzerinde Gerçekleşen Post-Sismik Deformasyon, T.C. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara, Türkiye.

Altınok Erayık, S., 2017, Kuvaterner ÇalışmalarındaYüzey Deformasyon Analizi, Lidar Sistemi, 70.Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, ODTÜ, Ankara, Türkiye.

Altınok Erayık, S., Karabacak V., 2018, Gökova fay Zonu’na Ait Arkeosismolojik İzler ve Sismik Boşluk Değerlendirmesi, 70.Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, ODTÜ, Ankara, Türkiye.

Kır O., Erayık C., Ocakoğlu F ., Açıkalın S., 2009, Eskişehir Kenti GB'sında Geç Holosen yaşlı bir moloz akışının stratigrafik kaydı, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı.

Ocakoğlu F ., Açıkalın S., Erayık C., Kır O., 2009, Porsuk Barajı (Eskişehir, KB Anadolu) çökellerinde bir sekans stratigrafik analiz denemesi, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı.

Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., Yılmaz, İ.Ö., Tunoğlu, C., Dönmez, E.O., Akbulut, A., Erayık, C. ve Kır, O., 2010, Sünnet Gölü’nün (Göynük, GB Anadolu) Ba­timetrik ve Morfolojik Özellikleri  Morphological and Bathymetric Features of the Sünnet Lake (Göynük, NW Anatolia), 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı.

Ocakoğlu, F., Açıkalın, S., Yılmaz, İ.Ö., Tunoğlu, C., Dönmez, E.O., Akbulut, A., Erayık, C. ve Kır, O., 2010, Holosen İklim Değişikliklerine Sedimanter Yaklaşım: Sünnet Gölü, Bolu, KB Türkiye Sedimentary Approach to Holocene Climate changes: Sunnet Lake, Bolu, NW Turkey, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı.

Faruk Ocakoğlu, Sanem Açıkalın, İsmail Ömer Yılmaz, Celal Erayık, 11-13 Mayıs 2011, Orta Anadolu’da Orta Eosen İklimsel Değişimlerinin İzotopik ve Jeokimyasal Kaydı, Türkiye ,Isotopic and Geochemical Records of the Middle Eocene Climatic Changes in Central Anatolia, Turkey, 18. Uluslararası Petrol ve Gaz kongre ve Sergisi, Bildiri Özleri Kitabı.

Faruk Ocakoğlu, Osman Kır, Emel Oybak Dönmez, Aydın Akbulut, Sanem Açıkalın, Celal Erayık, İsmail Ömer Yılmaz, Cemal Tunoğlu, 11-13 Mayıs 2011, Çubuk Gölü’nün (Göynük, Bolu, Kb Anadolu) Son 1400 Yıllık İklimsel Kaydının Çoklu Göstergelere Dayalı İncelenmesi, A Climate Record of the Last 1400 yrs from the Lake Çubuk (Göynük, Bolu, NW Anatolia) Based on Multi-Proxy Investigations,18. Uluslararası Petrol ve Gaz kongre ve Sergisi, Bildiri Özleri Kitabı.

Faruk Ocakoğlu, Osman Kır, Sanem Açıkalın, Celal Erayık, Cemal Tunoğlu, Ömer Yılmaz, 2011,  Holosen İklimsel Optimumu’nun Ortamsal ve İzotopik Bir Kaydı: Sünnet Gölü, Göynük, KB Anadolu, Türkiye, 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı.

 

Papers presented at international meetings and published as summary text

Fraser, J., Pigati, J., Hubert-Ferrari,  A., Vanneste,  K., Boës, X., Avsar, U., Altinok., S., 2007, (15-20 April), Development of paleoseismic trench logging and dating techniques: a case study on the Central North Anatolian Fault, European Geosciences Union Meeting. Geophysical Research Abstract 9, 00171.

Fraser J., Pigati, J., Hubert-Ferrari, A., Vanneste, K., Avsar U. and Altinok, S., 2008, (13-18 avr.), A 3000 year chronology of North Anatolian Fault ruptures, utilizing magnetic susceptibility trench logging, near Lake Ladik, Turkey, European Geosciences Union, Vienna, Austria. Geophysical Research Abstracts,10, EGU2008-A-00069.

Fraser J., Hubert-Ferrari, A., Vanneste, K., Avsar, U., Altınok, S., 2008, (15-19 dec.), Defining additional stratigraphy in paleosismic trenches by 2D logging of magnetic susceptibility. A paleoseismic investigation near Lake Ladik, North Anatolian Fault, Turkey. American Geophysical Union Meeting. Eos Trans. AGU, 89(53), Fall Meet. Suppl., Abstract T21B-1942.

Yönlü, Ö., Karabacak, V., Altunel, E., Akyüz, H. S., Altınok, S. and Kıyak, N. G., 2009, Paleoseismicity of the eastern part of the Büyük Menderes Fault Zone, Western Turkey, EGU General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19–24 April 2009.

Karabacak, V., Yönlü, Ö., Altunel, E., Özüdoğru, Ş., Dökü, E., Kıyak, N. G. and Altınok, S., 2009, Geological, geomorphological and archeoseismological observations along the Cibyra fault (SW Turkey) and their implications for the regional tectonic, EGU General Assembly 2009, Vienna, Austria, 19–24 April 2009.

Hubert-Ferrari A., Fraser,J., Drab, L., Altınok, S., Vanneste K. and Altunel, E., 2009, (20-25 avr.), No earthquake with characteristic slip on the North Anatolian Fault, Turkey. European Geophysical Union Meeting, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-0.

Fraser J., Vanneste K., Hubert-Ferrari A., Altinok S., 2010, A relict sedimentary record of seven earthquakes between 600 AD and 2000 BC on the central North Anatolian Fault at Elmacik, near Osmancik, Turkey,  Geophysical Research Abstracts, Vol 11, EGU 2009-5123-1. 

Altınok, S.,Tunçel, E., Altunel, E., Karabacak, V., Yalçıner, C.Ç., 2015, Continuously Monitoring Creep Movement at İsmetpaşa Segment of the North Anatolian Fault Zone, The World Multidisciplinary earth Science Symposium, Prag, 7-9 September, 2015.

 Altunel, E., Altınok, S., Karabacak, V., Yalcıner, C.C., 2015, Monitoring aseismic creep along the Gerede Segment of the North Anatolian Fault Zone (Turkey) Using Ground Based LIDAR, XIX INQUA Congress, Nagoya, Japan, 26 July - 02 August 2015.

Altınok Erayık, S., Altunel, E., Tunçel, E., Yalçıner, C.Ç.,2016, Monitoring Creep Movement with Terrestrial LIDAR on the Gerede - Bayramören Segment of the North Anatolian Fault Zone, Turkey, European Geoscience Union General Assembly 2016, Vienna, Austria..

Hubert-Ferrari, A., El-Ouahabi, M., Garcia-Moreno, D., Avsar,U., Altınok Erayık, S., Schmidt, S. and Çagatay,N.,2017, Earthquake imprints on a lacustrine deltaic system: the Kürk Delta along the East Anatolian Fault (Turkey) European Geoscience Union General Assembly 2017, Vienna, Austria.

WhatsApp Support Line