Drone ile Haritalama Çalışmaları

RTK/GPR/ IMU sistemine sahip drone’lar ile bu drone’lara bağlanan multispektral kameralar ile yüksek doğruluklu sayısal yüzey modeli, ortofoto ve 3 boyutlu büyük / küçük ölçekli topografik harita üretimi yapılmaktadır.

Çağımıza ayak uydurur şekilde hızlı ve ekonomik olarak oluşturulan bu yüksek yoğunluklu haritalar; maden sahaları, taş ocakları, HES, JES, GES santralleri kurulum alanları, sanayi bölgeleri, arkeolojik alanların tespiti, kent modelleme, doğal afet ve acil durum haritaları oluşturulması, heyelan ve  fay hatlarının tespiti ve haritalanması, güzergah haritalanması gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Drone ile Haritalama Çalışmaları
Drone ile Haritalama Çalışmaları
Drone ile Haritalama Çalışmaları
Drone ile Haritalama Çalışmaları
Drone ile Haritalama Çalışmaları
WhatsApp Destek Hattı