Eskişehir Su Sondajı

menu
Meridyen Yer Bilimleri
0 538 048 80 90 0 222 999 18 19 info@meridyenyerbilimleri.com
FacebookInstagramYouTubeBlog
arrow_backTüm hizmetler

Drone ile Haritalama Çalışmaları

RTK/GPR/ IMU sistemine sahip drone’lar ile bu drone’lara bağlanan multispektral kameralar ile yüksek doğruluklu sayısal yüzey modeli, ortofoto ve 3 boyutlu büyük / küçük ölçekli topografik harita üretimi yapılmaktadır.

Çağımıza ayak uydurur şekilde hızlı ve ekonomik olarak oluşturulan bu yüksek yoğunluklu haritalar; maden sahaları, taş ocakları, HES, JES, GES santralleri kurulum alanları, sanayi bölgeleri, arkeolojik alanların tespiti, kent modelleme, doğal afet ve acil durum haritaları oluşturulması, heyelan ve  fay hatlarının tespiti ve haritalanması, güzergah haritalanması gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Eskişehir Web Tasarım