Eskişehir Su Sondajı

menu
Meridyen Yer Bilimleri
0 538 048 80 90 0 222 999 18 19 info@meridyenyerbilimleri.com
FacebookInstagramYouTubeBlog
arrow_backTüm hizmetler

Üst Yapı / Alt Yapı Elverişlilik Etüdleri / İmar Esaslı Etüdler

Her tür ve ölçekte planlamaya esas jeolojik ve jeoteknik etüdler bu çalışmalar içerisinde yer almaktadır. Bu etüdler kısaca aşağıda sıralanmıştır;

  • Tünel, kanal, boru hattı, demiryolu, karayolu ,güzergâh ve elverişlilik etüdleri
  • Baraj, gölet, HES projeleri, köprü ayakları, viyadük, liman, rıhtım, dalgakıran, barınak ve benzeri gibi mühendislik yapılarına yönelik etüdler
  • Sanayi bölgesi kurulum alanı tespiti
  • Mekansal strateji planlarının oluşturulması
  • İmara esas jeolojik ve jeoteknik etüdler
  • Çevre düzeni planlarına esas etüdler
  • Nazım ve uygulama imar ülanlarına esas etüdler
  • Kentsel dönüşüm etüdleri
  • Kentsel ve kırsal alanlarda arazi kullanımı planlanması
  • Mikrobölgeleme etüdleri

Eskişehir Web Tasarım