Eskişehir Su Sondajı

menu
Meridyen Yer Bilimleri
0 538 048 80 90 0 222 999 18 19 info@meridyenyerbilimleri.com
FacebookInstagramYouTubeBlog
arrow_backTüm hizmetler

Doğal Jeolojik Miras Çalışmaları

Doğal/Jeolojik Miras Çalışmaları, yerkabuğunun evrimini ya da oluşumu sırasında oluşan yapıları anlatan, doğada çok ender bulunan ve görsel güzelliği olan şekil / yapıların tanımlanması, jeolojik sit ve jeolojik miras alanlarının belirlenmesine yönelik etüd ve raporlarının hazırlanması çalışmalarıdır. Bu kavramlar çerçevesinde, jeolojik koruma çalışmaları yasal dayanakları ile koruma kullanma kapsamları belirli kurallara bağlanmış olan jeolojik miras çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu tür çalışmalar kapsamında “Koruma Amaçlı İmar Planlarına Esas Etüdler” ve “Turizm Amaçlı Planlara Esas Etüdler” yapılmaktadır.

Eskişehir Web Tasarım